LATAR BELAKANG

UJKTWP merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang ditubuhkan pada 27 Mac 2004 melalui waran perjawatan Bil. 59/2004 dan Bil. 65/2004. Sebelum diwujudkan sebagai satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, UJKTWP wujud sebagai satu seksyen di Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang (BKWPPPLK) dikenali sebagai Seksyen Tanah.

Pada tahun 1981, Kementerian Wilayah Persekutuan telah diturunkan statusnya menjadi satu bahagian di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri (JPM) yang beroperasi sebagai Unit Perancangan Lembah Klang.

UJKTWP dari segi fungsinya telah wujud semenjak penubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1 Februari 2004 berikutan daripada penubuhan satu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Kerja Tanah (JKT).

Shopping Basket
Skip to content