DASAR WEB

ujkt.jpm.gov.my adalah hak milik dan dikelolakan oleh Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan

  • Semua bahan yang terkandung di dalam portal ini, termasuk ke semua rekabentuk, penulisan, gambar-gambar dan juga perisian komputer ataupun mana-mana isi kandung yang tertera di portal ini adalah dilindungi oleh hakcipta, cap dagang atau apa-apa hak milik yang dimiliki oleh UJKT, kecuali yang telah dinyatakan.
  • Tiada bahagian di dalam portal ini yang boleh dibuat salinan, disimpan atau digunakan di dalam mana-mana portal lain atau digunakan didalam mana-mana jenis sistem elektronik pemuat turun data umum atau peribadi atau apa jua perkhidmatan tanpa mendapat kebenaran bertulis dari UJKT.
  • Isi kandungan portal ini disediakan bertujuan untuk membekalkan pengguna portal ini dengan maklumat am dan bukan sebagai pengganti bagi nasihat undang-undang dan pelaburan.
  • Isi kandungan portal ini adalah dianggap sebagai tepat dan dikemaskini pada dan ketika tarikh yang tertera di muka hadapan portal ini.
  • Selain itu, pemerhatian yang teliti telah dibuat dalam menyediakan maklumat di portal ini dan JPM tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan maklumat di portal ini.
  • Versi terakhir apa-apa dokumen di dalam portal ini adalah seperti salinan asal dokumentasi yang telah difailkan di UJKT.
  • Tiada bahagian di dalam portal ini yang dibenarkan untuk dipautkan oleh mana-mana portal tanpa mendapat kebenaran bertulis dari UJKT.
  • Mana-mana portal yang dipautkan ke portal ini bukanlah dibawah penjagaan UJKT.
  • UJKT tidak bertanggungjawab atas isi kandungan mana-mana portal yang dipautkan, atau apa-apa perubahan kepada portal tersebut.
Shopping Basket
Skip to content